InnoMate inno mate

Klient:

Pracuj.pl

Agencja:

Zakres:

Interaktywny Mural AR

filtr Instagram AR

5/5

Quality: 5.0 | Schedule: 5.0 | Cost: 5.0 | Willing to refer: 5.0

Quality: 5.0
Schedule: 5.0
Cost: 5.0
Willing to refer: 5.0
InnoMate has impressive technical know-how. The results exceeded our expectations.
Kuba Kulasa
Managing Director Agencja Nie Do Ogarnięcia

Campaign for Pracuj.pl

See full review:

KV & ilustracja:

Adam Wójcicki

Mural:

Good Looking Studio

Wyzwanie:

Agencja Nie Do Ogarnięcia przeprowadzała multikanałową kampanie dla Pracuj.pl, która miała zmienić powszechne przekonanie młodych wchodzących na rynek pracy, że dotychczasowe doświadczenia – m.in. dorywcze prace i koła naukowe nie mają znaczenia dla rekruterów.

Rozwiązanie:

Po dokładnej analizie założeń kampanii stworzyliśmy koncept i wykorzystując platformę Instagram stworzyliśmy interaktywny mural AR, pozwalający na wywróżenie zawodowej przyszłości użytkownika. Animacje i elementy 2D i 3D wykorzystane w Rozszerzonej Rzeczywistości były spójne ze statyczną kompozycją muralu, który był namalowany na ul.Parkingowej w Warszawie. 

Podczas pracy nad projektem pojawił się koncept stworzenia kolejnego filtru Instagram AR, który także zaangażuje odbiorców i pomoże w bieżącej komunikacji na Instagramie.

Play Video

Mural AR

Po zeskanowaniu statycznej kompozycji mural zmienia się w interaktywne doświadczenie. Rozpoczyna się magiczny proces pozwalający wywróżyć zawodową przyszłość użytkownika.

Wszystkie elementy graficzne zostały dopasowane do rzeczywistej przestrzeni wokół muralu, który znajdował się na ul. Parkingowej w Warszawie.

Zawodowa przyszłość mówi…

Po dotknięciu ekranu nad głową użytkownika losuje się jedna z 8 wróżb dotyczących kariery zawodowej.

Play Video