InnoMate innomate

Client:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mural & Project Management:

Ilustracja:

Amadeusz Mierzwa

Range:

Interactive AR Mural

(Webowa Aplikacja AR)

Challenge:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzało kampanie promującą odzyskane dzieła sztuki, które zniknęły z kolekcji warszawskich w wyniku II wojny światowej. W ramach kampanii powstał mural przy wejściu do Metra Centrum w Warszawie.

Rozwiązanie:

Stworzyliśmy webową aplikacje AR umożliwiającą „ożywienie” prezentowanych dzieł na muralu. Do uruchomienia doświadczeń AR wystarczyło zeskanowanie kodu QR, a doświadczenia AR otwierały się w domyślnej dla danego urządzenia przeglądarce internetowej. Nie była konieczna instalacja żadnej dedykowanej aplikacji. 

W sumie powstało 5 doświadczeń wykorzystujących Rozszerzoną Rzeczywistość. Poza animacjami 2D i 3D stworzyliśmy także Wirtualną Galerię, w której użytkownik mógł zobaczyć wszystkie odzyskane dzieła.

Fot. Michał Dziurkowski

Fot. Michał Dziurkowski