InnoMate innomate

Jak ustalić KPI i zmierzyć ROI kampanii XR?

Kampanie wykorzystujące technologie immersyjne (XR), takie jak Rozszerzona Rzeczywistość (AR), Wirtualna Rzeczywistość (VR), czy Mieszana Rzeczywistość (MR) pozwalają na wprowadzenie zupełnie nowych, nieznanych do tej pory, form angażowania użytkowników. Marketerzy zyskali wartościowe narzędzia do tworzenia nowych formatów reklamowych, które są w stanie utrzymać uwagę odbiorców dłużej, niż tradycyjne reklamy. Dotychczasowe metody analizy nie będą trafne w kampaniach XR, ponieważ nie zawierają szeregu nowych zmiennych, które są kluczowe dla technologii imersyjnych.

Jakie czynniki możemy zmierzyć w kampaniach XR?

Parametry do mierzenia skuteczności działań XR bedą się nieznacznie różnić między wykorzystanymi platformami oraz technologiami (social media, kampanie webowe, aplikacje mobilne, gogle VR itp.). Część da nam szersze możliwości monitorowania zachowania użytkowników, a kilka platform wykluczy niektóre z parametrów. Co dokładnie możemy monitorować?

  • Wyświetlenia (Impressions) Ilość wszystkich wyświetleń doświadczenia XR. Wskaźnik jest szczególnie warty uwagi podczas kampanii wykorzystującej filtry AR na social mediach, gdzie użytkownicy udostępniając filtry AR, będą generować wyświetlenia wśród innych użytkowników. Wyświetlenia nie będą miały zastosowania w kampaniach na innych platformach, którym celem będzie skupienie zachowania pojedynczego użytkownika wewnątrz doświadczenia XR, np. aplikacje mobilne, czy webowe.
  • Użycia efektu (Opens/Scans) Ogólna liczba użyć doświadczenia XR przez użytkowników.
  • Zapisania (Captures) Liczba zapisań zdjęć / filmików wykorzystujących doświadczenie XR. Wskaźnik ten będzie szczególnie adekwatny przy kampaniach social media, gdzie użytkownik będzie mógł zapisać do galerii stworzony przez siebie filmik, czy zdjęcie.
  • Udostępnienia (Shares) Liczba udostępnień zdjęć / filmików wykorzystujących doświadczenia XR.
  • Wskaźnik zaangażowania XR (Engagement Rate) Wskaźnik ten porównuje procentowo pełne zaangażowanie użytkowników (liczba wyświetleń, polubień, udostępnień itp.) w kampanii XR w porównaniu do działań nie wykorzystujących technologii imersyjnych.
  • Czas zaangażowania (Dwell Time) Całkowity czas, który użytkownik spędził aktywnie zaangażowany w doświadczenie XR.
  • Liczba użytkowników unikalnych i powracających (Unique Users/Return Users) Liczba unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z doświadczenia XR oraz liczba tych, którzy zrobili to więcej niż raz.
  • Konwersje (Conversions) Ilość użytkowników, którzy użyli doświadczenia AR w porównaniu do ilości użytkowników, którzy wykonali zakładaną w kampanii czynność (np. zakup, zapis do newslettera itp.)

Jak ustalić KPI kampanii XR?

Ustalając wskaźnik efektywności danej kampanii należy przede wszystkim dopasować nasze oczekiwania do platformy, na której ją realizujemy. Powinniśmy także realnie oszacować nasze możliwości technologiczne, przeanalizować potencjalne bariery dla użytkowników i później określić kluczowe cele, które chcemy osiągnąć. Poza odpowiednim konceptem kampanii dopasowanym do naszej grupy docelowej bardzo istotna jest także optymalizacja User Experience naszego doświadczenia XR– im łatwiejsze i bardziej intuicyjne w obsłudze będzie, tym wyniki będą lepsze. Po wdrożeniu dużą wagę należy także przyłożyć do właściwej komunikacji. Nawet najlepsze rozwiązania przy słabej komunikacji nie zachęcą użytkowników do ich wykorzystania, szczególnie w przypadku technologii imersyjnych które dla wielu są często pierwszymi, z którymi mają styczność.