Kategorie
Uncategorized

Transforming OOH Advertising with Augmented Reality

AR is significantly changing the world of advertising. It gives advertisers new opportunities to connect with consumers in powerful and memorable ways, offering an experience they won’t get anywhere else. But what does this mean for OOH advertising? Let’s explore how AR could change the way brands approach outdoor advertising.

The role of outdoor advertising in modern marketing

The role of outdoor advertising in modern marketing is crucial.

Outdoor advertising is a cost-effective way to reach consumers and create brand awareness to build relationships with customers. It is also an effective way to promote your brand or product, as consumers tend to remember advertisements they see more than those they hear about or read about online.

Benefits of using AR in OOH advertising

Augmented Reality (AR) is a new way to interact with consumers in a more meaningful and memorable way, especially when compared to static OOH advertising.

The AR experience is interactive, so it is more engaging for the consumer and can cut through the noise of traditional OOH advertising. It also offers the opportunity to combine multiple channels of engagement across devices, as as you move through the environment, your mobile device will update the content based on its orientation to what is being displayed on the screen – meaning you don’t need to download anything or have additional hardware to make the experience work!

Augmented reality is changing the way brands approach out-of-home advertising.

Augmented reality is changing the way brands approach out-of-home advertising. It’s a new way of thinking about the medium, interacting with consumers and delivering content to them. It’s also a new way of creating memorable experiences for consumers.

Augmented reality (AR) is simply a layer of digital information that can be added to the real environment using smartphone cameras and apps. A user can pick up their phone, open the app and see additional information superimposed on what they see through the camera lens – for example, a 3D model of a product or how it performs against other products in the real world.

New way of interaction

AR offers advertisers a new way to interact with consumers, making the experience more engaging and more memorable for all involved.

AR allows you to create a memorable experience for the consumer, providing an in-depth look at your product or service in a natural setting. This can be done through animations and illustrations that create an immersive experience. Additionally, this type of augmented reality allows viewers to interact with images on their phones and tablets in a way that was never possible before. Brands can also use AR as part of their marketing strategy to help consumers understand their products more clearly than ever before.

When advertisers are looking for ways to cut through the noise and grab people’s attention, augmented reality could be just the tool they need.

AR is a good way to grab people’s attention. It allows brands to tell stories that engage consumers and create memorable experiences, such as the AR experience for Pepsi’s Super Bowl LI halftime show.

AR can amplify the content of an ad by integrating it into a memorable experience, as in the case of Burger King’s Whopper Detour campaign in 2016.

AR can be used to create a sense of urgency, allowing advertisers to make their message more compelling by giving them less time to sink into the message before it disappears or changes to another.

Conclusion

The possibilities of augmented reality are endless, and its use in outdoor advertising is just the beginning. From immersive experiences that turn the world around us into a playground for brands, to interactive displays that bring ads to life right before our eyes, AR is changing the way we see the world. It’s only a matter of time before every billboard has an AR element built into it – and maybe even before we stop thinking of them as billboards at all!

Kategorie
Uncategorized

How to establish KPI and measure the results of XR campaign?

Kampanie reklamowe wykorzystujące technologie immersyjne, takie jak Rozszerzona Rzeczywistość (AR), Wirtualna Rzeczywistość (VR), czy Mieszana Rzeczywistość (MR) pozwalają na wprowadzenie zupełnie nowych, nieznanych do tej pory, form angażowania użytkowników.

Marketerzy zyskali wartościowe narzędzia do tworzenia nowych formatów reklamowych, które są w stanie utrzymać uwagę odbiorców dłużej, niż tradycyjne reklamy. Nie wszystkie dotychczasowe czynniki analizy kampanii reklamowych będą trafne w kampaniach XR, ponieważ nie zawierają szeregu nowych zmiennych, które są kluczowe dla technologii imersyjnych.

Jakie czynniki możemy zmierzyć w kampaniach XR?

Parametry do mierzenia skuteczności działań XR bedą się nieznacznie różnić między wykorzystanymi platformami oraz technologiami (social media, kampanie webowe, aplikacje mobilne, gogle VR itp.). Część da nam szersze możliwości monitorowania zachowania użytkowników, a kilka platform wykluczy niektóre z parametrów.

Co dokładnie możemy monitorować?

 • Wyświetlenia (Impressions) Ilość wszystkich wyświetleń doświadczenia XR. Wskaźnik jest szczególnie warty uwagi podczas kampanii wykorzystującej filtry AR na social mediach, gdzie użytkownicy udostępniając filtry AR, będą generować wyświetlenia wśród innych użytkowników. Wyświetlenia nie będą miały zastosowania w kampaniach na innych platformach, którym celem będzie skupienie zachowania pojedynczego użytkownika wewnątrz doświadczenia XR, np. aplikacje mobilne, czy webowe.

 • Użycia efektu (Opens/Scans) Ogólna liczba użyć doświadczenia XR przez użytkowników.

 • Zapisania (Captures) Liczba zapisań zdjęć / filmików wykorzystujących doświadczenie XR. Wskaźnik ten będzie szczególnie adekwatny przy kampaniach social media, gdzie użytkownik będzie mógł zapisać do galerii stworzony przez siebie filmik, czy zdjęcie.

 • Udostępnienia (Shares) Liczba udostępnień zdjęć / filmików wykorzystujących doświadczenia XR.

 • Wskaźnik zaangażowania XR (XR Engagement Rate) Wskaźnik ten porównuje procentowo pełne zaangażowanie użytkowników (liczba wyświetleń, polubień, udostępnień itp.) w kampanii XR w porównaniu do działań nie wykorzystujących technologii imersyjnych.

 • Czas zaangażowania (Dwell Time) Całkowity czas, który użytkownik spędził aktywnie zaangażowany w doświadczenie XR.

 • Liczba użytkowników unikalnych i powracających (Unique Users/Return Users) Liczba unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z doświadczenia XR oraz liczba tych, którzy zrobili to więcej niż raz.

 • Konwersje (Conversions) Ilość użytkowników, którzy użyli doświadczenia AR w porównaniu do ilości użytkowników, którzy wykonali zakładaną w kampanii czynność (np. zakup, zapis do newslettera itp.)

Jak ustalić KPI kampanii XR?

Ustalając wskaźnik efektywności danej kampanii należy przede wszystkim dopasować nasze oczekiwania do platformy, na której ją realizujemy. Powinniśmy także realnie oszacować nasze możliwości technologiczne, przeanalizować potencjalne bariery dla użytkowników i później określić kluczowe cele, które chcemy osiągnąć.

Przykładowe KPI:
– 10% wzrost świadomości marki mierzony przez liczbę wyświetleń większą niż X
– 2% wzrost sprzedaży mierzony przez konwersje
– X wzmianek na social mediach

Poza odpowiednim konceptem kampanii dopasowanym do naszej grupy docelowej bardzo istotna jest także optymalizacja User Experience naszego doświadczenia XR– im łatwiejsze i bardziej intuicyjne w obsłudze będzie, tym wyniki będą lepsze. Po wdrożeniu dużą wagę należy także przyłożyć do właściwej komunikacji. Nawet najlepsze rozwiązania przy słabej komunikacji nie zachęcą użytkowników do ich wykorzystania, szczególnie w przypadku technologii imersyjnych, które dla wielu są często pierwszymi, z którymi mają styczność.

Kiedy możemy uznać kampanię XR za udaną?

Kryteria sukcesu kampanii XR będą się różnić w zależności od celów, jakie sobie postawimy przed jej rozpoczęciem oraz platformy i technologii, które wybierzemy. Istotne czynniki, które powinny być uwzględnione przy ocenie sukcesu kampanii XR to m.in.: 

 • Zasięg kampanii: liczba osób, które zetknęły się z kampanią (np. poprzez udział w wydarzeniu XR, oglądanie transmisji na żywo lub przez korzystanie z aplikacji XR).
 • Oddziaływanie kampanii: stopień, w jakim kampania zmieniła postawy lub zachowania odbiorców. Można to mierzyć za pomocą sondaży lub ankiet przeprowadzanych po zakończeniu kampanii.
 • Wpływ kampanii: jaki wpływ miała kampania na społeczeństwo lub na określoną grupę docelową. Można to mierzyć poprzez analizę wzrostu świadomości.
 • Efektywność kampanii: stosunek kosztów do osiągniętych rezultatów. Analiza, czy kampania przyniosła oczekiwane rezultaty w odniesieniu do jej budżetu.
 • Zadowolenie uczestników: stopień, w jakim uczestnicy wydarzenia XR byli zadowoleni z doświadczenia. Można to mierzyć za pomocą ankiet przeprowadzanych po zakończeniu wydarzenia.