Kategorie
Uncategorized

How to establish KPI and measure the results of XR campaign?

Kampanie reklamowe wykorzystujące technologie immersyjne, takie jak Rozszerzona Rzeczywistość (AR), Wirtualna Rzeczywistość (VR), czy Mieszana Rzeczywistość (MR) pozwalają na wprowadzenie zupełnie nowych, nieznanych do tej pory, form angażowania użytkowników.

Marketerzy zyskali wartościowe narzędzia do tworzenia nowych formatów reklamowych, które są w stanie utrzymać uwagę odbiorców dłużej, niż tradycyjne reklamy. Nie wszystkie dotychczasowe czynniki analizy kampanii reklamowych będą trafne w kampaniach XR, ponieważ nie zawierają szeregu nowych zmiennych, które są kluczowe dla technologii imersyjnych.

Jakie czynniki możemy zmierzyć w kampaniach XR?

Parametry do mierzenia skuteczności działań XR bedą się nieznacznie różnić między wykorzystanymi platformami oraz technologiami (social media, kampanie webowe, aplikacje mobilne, gogle VR itp.). Część da nam szersze możliwości monitorowania zachowania użytkowników, a kilka platform wykluczy niektóre z parametrów.

Co dokładnie możemy monitorować?

 • Wyświetlenia (Impressions) Ilość wszystkich wyświetleń doświadczenia XR. Wskaźnik jest szczególnie warty uwagi podczas kampanii wykorzystującej filtry AR na social mediach, gdzie użytkownicy udostępniając filtry AR, będą generować wyświetlenia wśród innych użytkowników. Wyświetlenia nie będą miały zastosowania w kampaniach na innych platformach, którym celem będzie skupienie zachowania pojedynczego użytkownika wewnątrz doświadczenia XR, np. aplikacje mobilne, czy webowe.

 • Użycia efektu (Opens/Scans) Ogólna liczba użyć doświadczenia XR przez użytkowników.

 • Zapisania (Captures) Liczba zapisań zdjęć / filmików wykorzystujących doświadczenie XR. Wskaźnik ten będzie szczególnie adekwatny przy kampaniach social media, gdzie użytkownik będzie mógł zapisać do galerii stworzony przez siebie filmik, czy zdjęcie.

 • Udostępnienia (Shares) Liczba udostępnień zdjęć / filmików wykorzystujących doświadczenia XR.

 • Wskaźnik zaangażowania XR (XR Engagement Rate) Wskaźnik ten porównuje procentowo pełne zaangażowanie użytkowników (liczba wyświetleń, polubień, udostępnień itp.) w kampanii XR w porównaniu do działań nie wykorzystujących technologii imersyjnych.

 • Czas zaangażowania (Dwell Time) Całkowity czas, który użytkownik spędził aktywnie zaangażowany w doświadczenie XR.

 • Liczba użytkowników unikalnych i powracających (Unique Users/Return Users) Liczba unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z doświadczenia XR oraz liczba tych, którzy zrobili to więcej niż raz.

 • Konwersje (Conversions) Ilość użytkowników, którzy użyli doświadczenia AR w porównaniu do ilości użytkowników, którzy wykonali zakładaną w kampanii czynność (np. zakup, zapis do newslettera itp.)

Jak ustalić KPI kampanii XR?

Ustalając wskaźnik efektywności danej kampanii należy przede wszystkim dopasować nasze oczekiwania do platformy, na której ją realizujemy. Powinniśmy także realnie oszacować nasze możliwości technologiczne, przeanalizować potencjalne bariery dla użytkowników i później określić kluczowe cele, które chcemy osiągnąć.

Przykładowe KPI:
– 10% wzrost świadomości marki mierzony przez liczbę wyświetleń większą niż X
– 2% wzrost sprzedaży mierzony przez konwersje
– X wzmianek na social mediach

Poza odpowiednim konceptem kampanii dopasowanym do naszej grupy docelowej bardzo istotna jest także optymalizacja User Experience naszego doświadczenia XR– im łatwiejsze i bardziej intuicyjne w obsłudze będzie, tym wyniki będą lepsze. Po wdrożeniu dużą wagę należy także przyłożyć do właściwej komunikacji. Nawet najlepsze rozwiązania przy słabej komunikacji nie zachęcą użytkowników do ich wykorzystania, szczególnie w przypadku technologii imersyjnych, które dla wielu są często pierwszymi, z którymi mają styczność.

Kiedy możemy uznać kampanię XR za udaną?

Kryteria sukcesu kampanii XR będą się różnić w zależności od celów, jakie sobie postawimy przed jej rozpoczęciem oraz platformy i technologii, które wybierzemy. Istotne czynniki, które powinny być uwzględnione przy ocenie sukcesu kampanii XR to m.in.: 

 • Zasięg kampanii: liczba osób, które zetknęły się z kampanią (np. poprzez udział w wydarzeniu XR, oglądanie transmisji na żywo lub przez korzystanie z aplikacji XR).
 • Oddziaływanie kampanii: stopień, w jakim kampania zmieniła postawy lub zachowania odbiorców. Można to mierzyć za pomocą sondaży lub ankiet przeprowadzanych po zakończeniu kampanii.
 • Wpływ kampanii: jaki wpływ miała kampania na społeczeństwo lub na określoną grupę docelową. Można to mierzyć poprzez analizę wzrostu świadomości.
 • Efektywność kampanii: stosunek kosztów do osiągniętych rezultatów. Analiza, czy kampania przyniosła oczekiwane rezultaty w odniesieniu do jej budżetu.
 • Zadowolenie uczestników: stopień, w jakim uczestnicy wydarzenia XR byli zadowoleni z doświadczenia. Można to mierzyć za pomocą ankiet przeprowadzanych po zakończeniu wydarzenia.